3..här finns nu bänkar gott om utrymme för underviningen2.eleverna lyssnar på lärarens som undervisar vid tavlan1. Lengai klipper det blå-gula bandet och inviger den nya skolan11. bra att de har kommit så här långt på väg10. och lite rappning
9 Nu fattas bara fönster8.och gavlarna är klara7.Taket på plats6 klart för takläggning5 Spikar slås i
4 verkmästaren kontrollerar3 Två byggarbetere2.det går åt många bräderNu%20har%20vi%20skickat%20resterande%20pengar%20och%20bygget%20kan%20forts%E4tta[1]Nu%20fattas%20bara%20tak,f%F6nster%20och%20d%F6rrar[1]
H%E4r%20blandas%20sand%20o%20cement%20till%20golven[1]Etappen%20ovanf%F6r%20f%F6nstren[1]Det%20beh%F6v%20st%E4llning%20f%F6r%20att%20l%E4gga%20tegel%20ovanf%F6r%20f%F6sntren[1]Budgeten%20h%F6ll%20bra%20det%20blev%20ca%201000-%20kvar%20av%20de%20sista%20nedskickade%2035_000-%20Nu%20%E4r%20bygget%20klart%Balkarna%20%E4r%20nu%20p%E5%20plats[1]
27 Så här långt räckte de första 25.000 kronorna26.Höjden på bygget ökar i rask takt25.mer vatten behövs24.Cementblocken läggs på av en ung byggjobbare23.Muraren kollar att allt blir rakt
22.Full fart på bygget det går åt mycket sand20.här har man förberett för en cementplatta närmast grunden19.Många stenar går åt innan det är dags att gjuta golven18. Rektorn och en lärare står i kontorsdelen17.Bygget blir två klassrum och ett kontor
16.Det går åt mycket vatten som hämtas vid pumpen nära skolan15.Här blandar man till cementen14.nya skolan ligger parallelt med den första13.och sätter ut nivåerna12.Muraren påbörjar arbete med grunden
11.och många yngre massajer hjälper till att lasta av10.Bilen med cement anländer till Nyorrit skolan9.alla byggstenarna är utplockade7.sen plockar man ut alla byggstenar6.först lyfter man ner armeringsjärn
5.Lastbilen kommer till skolan i Nyoritt4.Här hämtar man bräder och armeringsjärn3.Sista cementblocken lyfts upp på bilen2.Bilen är nu lastad till hälften1.De tre personer som tecknat kontot är med när cementblocken lastas på bil inne i Arusha
9. en arbetar och två tittar på8.Gruset flyttas i hinkar till byggplatsen7.Nu är sten,grus och sand levererat till solbygget2.och lastas på en bil inhyrdfrån Arucha1.Stenar till grunden samlas ihop ute i buschen