20 Våra tolk kvinnor19 som låses igen av de tre som har nycklar18 Pengarna som blir kvar räknasoch läggs tillbaka i kassask17 Pengarna är nu räknade och kassaskrinet är tomt16 även  hjälpkassan är tömd
15Även kassören behövde låna pengar14 Nya låntagare13 Pengar till hjälpkassan12 Alla har nu betalat11 pengarna läggs i kassaskrinet
10 kassören bockar av betalningen 2000 Tsh för varje vecka9 en kvinna ska betala sin avgift8 en av männen betalar sin del7 Både mä och kvinnor ingår i gruppen6 Varje medlem har sin egen kassabok
5 Kassören Thomas plockar uppböckerna4 Innehållet i kassaskrinet3 Sion Marko har ansvar för en nyckel2Kassaskrinet låses upp1 Sion marko och den endra kvinnan som gått utbildningen