10.Dags för Lunchen en mugg med majsvälling till alla barn stora som små9. Skolan är fint målad i vit färg8.Hopprep ,en boll och askar med kritor var vår gåva till skolan7. I andra skolsalen är det färre elever6.Läraren rättar det flickan skrivit det var OK
6.Engelska ingår också i undervisningen5. Här finns plats för fler elever4. en pojke reser sig upp och svarar på frågan3.många vill  svara på lärarens frågor2. och lyssnar på läraren Nicodemus
1 Barnen tittar på tavlan