Om SSL  

        Stöd oss, bli medlem!   

 Som medlem får du regelbunden information om utvecklingen av våra projekt i vänorten bl.a. genom vår hemsida. Du blir också en del av vårt arbete "att arbeta för att stärka relationen mellan Sverige och Tanzania". Gå in på "Bli medlem"

 

            Styrelsen        

         Ordförande:

        Ann-Sofie Ölander

        Vice ordförande: Lena Rundberg

     

        Sekreterare: Ing-Britt Lindgren

        Kassör: Ulf Haake

        Kommunrepresentant: Lena Rundbreg

        Ledarmot: Lars Johansson

        Ledarmot: Zulaeima Karlsson

        Ledarmot: Sofi Linde                                           

        Ersättare: Inga-Britt Fors, Sven Gustafsson

                       

        Sammankallande för arbetsgrupper:

        Nyorittgruppen: Inga-Britt Fors

        Mbukogruppen: Ulf Haake

        Entreprenörsgruppen: Christina Henningsson    

        Marknadsföringsgruppen:

        Hemsidan ansvarar Sven för. tel. 0152-14687

        e-post svegus@tyfonmail.se

 

  Vänortsföreningen

Strängnäs-Simanjiro-Loiborsoit

Bankgiro: 299-6460

Hemsida: www.sslnytt.se

 Kontaktpersoner:

Ordförande Ann-Sofie Ölander

                                   Kassör Ulf Haake 0159-10969