Fotoalbum

IMG_5922IMG_5920IMG_5910IMG_5899IMG_5913
IMG_5904IMG_5928 

 

 

Givande årsmöte för SSL

I lördags höll Strängnäs vänortsförening SSL sitt årsmöte i Gripsholmsskolans lokaler i Mariefred.

Även om inte antalet besökare var så stort var stämningen god och berättelserna intressanta. Temat för mötet var "Dåtid, nutid, framtid" ocg tidigareordförande i föreningen, numerakassören, Ulf Haake inledde med orden: Kul att vi lever fortfarande!" Ulf syftade på att medelåldern bland medlemmarna börja bli hög och att enföryngring är viktig.                                                              -Det finns en hel del unga pensionärer bland oss, sa Ulf och just idag är någraännu yngre också här.

Sedan följde en beskrivning av året som gått, då SSL bland  annat haft 30-årsjubileum. Det firades med en fest i Skottvångs grufva. Flera gångerunder året har resor till Simanjiro district i Tanzania genomförts, bland annat tillsammans med lärare och elever från Gripsholmsskolan. En önskan inför framtiden är att elever frånde andra två skolorna i kommunen med vänskolor i Tanzania ska kunna delta i resor.

Under året har arbetet med att stötta skolor och vattenprojekt i byarna runt huvudbyn Loiborsoit fortgått och bland annat hat tak på en förskola blivit färdigt och golvet i samma skola förbättrats. Det som återstår i projektet är nu en uppgift för personalen där och Ulf poängterade hur viktigt det är att invånarna i byarna själva tar ansvar.                                                                                 -Att de  som är berörda av projektet medverkar till utvecklingen är förstås viktigt.

Ett stort problem i Tanzania är lärarbristen och föreningen har beslutat att fortsätta stötta arbeter som främja lärarnas situation. Lika viktigt är vattenbristen och SSL arbetar vidare med vattenprojekt av olika slag. Man beslutade att fortsätta verka i de byar man redan har etablerat sig.

Under året ska samarbetskontraktet mellan Simanjiro distrikt och Strängnäs kommun förnyas. Från Tanzanias håll är man nöjd med formeringarna, men vad man säger i kommunen om saken är ännu inte klart. Under 2017 planeras även en resa till Sverige för kontaktpersonen Lengai Salash Ngulik och hans familj.

Till ny ordförande i SSL valdes Stockholms- och Mariefredsbon Ann-Sofi Ölander. Hon berättade för MT/Måsen att hon inte har så stor erfarenhet av Tanzania sedan tidigare, besökt landet en gång, men att hon är mycket nyfiken och gärna ställer upp.                                                        -Med lite stöd från dem som varit med länge ska det nog gå bra, sa Ann-Sofie.

(texten från tidningen Måsen vecka 13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Med lite stöd från dem som varit med länge ska det nog gå bra, sa Ann-Sofie