Vattenprojektet i Oirborkishu - vad händer?

Bo-Henric Carlsson ( ordförande ) och Robinah Cederborg ( ledamot ) besökte byn Oirborkishu på föreningens uppdrag i månadsskiftet november/december 2021 för att på plats se hur projektet fortlöper.

Tillsammans med vår chaufför och guide Robert Hector träffade vi entreprenören Alais och delar ur vattenkommitén i byn, vi fick en översyn av vad som gjorts och fick se den infrasktruktur som byggts för att möjliggöra rent dricksvatten ut till 3 punkter i byn. 

All den infrastruktur som behövs för försörja byn vid de 3 punkterna finns på plats, ledningar till de 3 tappstationerna, solceller som driver anläggningen, vattentankar samt ett litet hus för adminstration och förvaring. 

Dessvärre skedde enligt entreprenörer Alais en kollaps av borrhålet 2 dagar efter driftstart.

Någonstans mellan marknivå och botten på 190m djup, där pumpen hämtar vatten, har ett ras/kollaps skett. Försökt gjordes att rädda pumpen, men negativ utgång. 

Därmed stoppades vattenförsörjningen ut till tappstationerna.

Borrninngen har föregåtts (2014-2015) av geologiska undersökningar i området för att säkerställa bra förutsättningar för borrning efter vatten. Denna undersökning gav klartecken för start av projektet.

Vi står i dagsläget inför ett antal val hur vi ska kunna gå vidare med projektet och nå vårt mål med rent, hälsosamt vatten i byn. Ett par olika alternativ undersöks och i skrivande stund väntar vi på svar från entreprenören i området och paralellt undersöker vi ett annat alternativ. Vi återkommer i nästa nyhetsbrev med mer information.

 

Filarkiv

Fotoalbum

IMG_4739IMG_4765IMG_4751IMG_4752IMG_4755
IMG_4761IMG_4779IMG_4798IMG_4811IMG_4812