Stöd oss, bli medlem

Som medlem får du regelbunden information om utvecklingen av våra projekt i vänorten, bl.a. genom vår hemsida sslnytt.se. Du blir också en del av vårt arbete ”att arbeta för att stärka relationen mellan Sverige och Tanzania”.

Medlemskap i SSL

  • Ungdom, under 25 år 25 kr
  • Enskild medlem 200 kr/år
  • Familj 300 kr/år
  • Organisation/ företag 300 kr/år

Betala in beloppet på föreningens bankgiro nr 299-6460 och ange namn, adress, telefon  samt ev. e-postadress.