Besök på förskolan i Mbuko 3 november 2011

(bilder: klicka här)

Den här gången cyklar vi till Mbuko bara för att få träffa barnen i förskolan och skolan. Förskolebarnen samlas under det stora trädet utomhus där de sitter på bänkar gjorda av träslanor. Förskolan har en ny lärare, Elisabeth, en kvinna som har gått secondary school och som även kan engelska. Det är hon som har hand om förskolans ca15 barn vid vårt besök

Skolans huvudlärare berättar att de har problem med att få föräldrarna att skicka sina barn till förskolan dels för att de är långt att gå men problemet är också att barnen behövs hemma för att valla getter och ta hand om småsyskon. Nu har man från byns sida arbetat med att få en förändring och hoppas att det blir flera förskolebarn som börjar i januari

Ester och Thomas, som har haft hand om förskolan i många år, är också med och lyssnar på när barnen läser från griffeltavlan, som de fick vid vårt förra besök, och skriver på sina fina små griffeltavlor. Ester och Thomas jobb idag är att koka välling till alla barn. Förskolebarnen får också ta del av vällingen som alla skolbarnen sedan något år tillbaka får under skoldagen.

SSL har under några år bidragit med 200:-/månad till förskolans verksamhet så att Ester och Thomas fått en liten lön för sitt arbete.

Vid besöket tidigare i veckan lämnade vi 600:- till var och en av de tre lärarna. Vi var tydliga med att vårt bidrag kommer att avslutas och att byn, skolkommitén och föräldrarna solidariskt får bidraga  till förskolans verksamheten

Inga-Britt Fors