Bildspel: Klicka här! 

Från Mariefred till Nyoritt

På torsdagen den 24 maj hade Mariefredskolan, i samarbete med vänortsföreningen SSL, loppmarknad och utställningar för att sprida kunskap och samla in pengar till två nya skolbyggnader i Nyoritt, Tanzania.

Vänortsföreningen SSL är en sekulär organisation som jobbar för att främja vänskapen mellan Strängnäs kommun och Loiborsoit i Simanjiro distriktet i nordöstra Tanzania. Mariefredsskolan jobbar för närvarande med temat hållbar utveckling och har valt att tillsammans med SSL fokusera elevernas arbete på Tanzania. Hållbar utveckling handlar mer om att hjälpa ett samhälle att sig själva än med bistånd och liknande medel försöka hjälpa ett land i kris. SSL samarbetar med kommunens vänort i Simanjiro för att förse barnen i trakten med klasrum, skolbänkar och dylikt. I torsdags ordnades en loppmarknad på Mariefredsskolan för att samla in pengar till Tanzania.

Inga-Britt Fors är medlem i SSL och klassfarmor för klass 2C på Mariefredsskolan. Hon och hennes man Kjell besöker Tanzania i november varje år och träffar folket i vänorten.
-Jag och Kjell har bra kontakt med folket i Simanjiro, berättar Inga-Britt Fors. För mig är en vänort en plats man besöker och lär känna folket där, inte bara en adress dit man skickar bistånd. Eftersom samarbetet är ömsesidigt och vi ställer vissa krav på att invånarna i vänorten använder pengarna vi skickar till det som avsetts med dem är också viktigt att vi åker dit och ser hur arbetet fortskrider.

Pengarna som eleverna på Mariefredsskolan har samlat in med sin loppmarknad i torsdags går till två nya klassrum i Nyoritt, en utby några mil från Loiborsoit.
-Vi har fått se bilder på att grunderna till skolbyggnaderna är klara. Samarbetet med SSL fungerar som så att vi sänder en del av biståndet och inväntar resultatet. När vi har sett att arbetet påbörjats skickar vi ytterligare en del. På det viset kan vi försäkra oss om att pengarna går till rätt ändamål och invånarna i vänorten får känna att de deltar i arbetet och hjälper sig själva och sitt samhälle att växa. (Måsen vecka 22)


Hållbar utveckling - i Mariefred och i Afrika

I lördags (21 jan.2012)  hade SSL bjudit in till ett möte i Munkhagskyrkan och på plats var bland andra Mariefredsskolans rektor Peter Jedar.
 
Han berättade att skolan under vårterminen kommer att att fördjupa sitt samarbete med föreningen och med människorna i norra Tanzania.
-I stället för att leta efter nya projekt på temat hållbar utveckling - som vi arbetar med i vår skola - vill vi fördjupa samarbetet med de som redan finns, sa Peter. Det ingår dessutom i skolplanen att samarbeta med lokala organisationer.
 
Inga-Britt Fors, en av initiativtagarna till mötet och ledamot i SSL:s styrelse, visade bilder och berättade om sin senaste resa till Simanjiro-distriktet. Ett viktigt inslag i resan var att förse en fattig skola i byn Nyoritt med ett 40-tal nya skolbänkar. Bänkarna var mycket välkomna, men Inga.Britt passade på att efterlysa fler skolbänkar och påpeka att skolan också är i behov av nya klassrum.
 
Peter Jedar tycker att just skolbänkar är lämpliga föremål för eleverna i Mariefreds skola att samla pengar till.
-Men jag vill gärna att våra elever ska arbet ihop pengarna, kanske under något slags "dagsverke", sa Peter.
 
Ulf Haake, SSL:s ordförande, berättade att byborna i Tanzania också på olika sätt själva måste bidra till utvecklingen. Att förlita sig på bistånd är inte en bra väg att gå.
-Tanzaniska staten bidrar också med pengar till exempelvis skolbyggnader om de styrande ser att tanzanierna själva arbetar i projekten, sa Ulf.
 
Efter mötet, som inledes med sång och pianomusik av eleverna Saga Wognum och Heidi Fors, bjöd SSL på fika och bjöd in deltagarna till fortsatta  diskussioner.
 
(text från tidningen Måsen vecka 4)
 
 
Heidi Fors underhöll med sång och pianomusik.