Besök på skolan i Mbuko 3 november 2011

Bilder: klicka här!)

Vid vårt besök tidigare i veckan hade barnen slutat för dagen. Därför fick vi nu ta en liten cykeltur den dryga milen upp till MBuko, vilket vi inte hade något emot. Vägen dit går lite upp och ned och det är bitvis stora stenlock på vägen så det tar sin tid att komma dit.

Vi hade hoppats på att få se giraffer, som vi såg förra året, men de gjorde vi inte men det fanns gott om fåglar i träden.

Skolbyggnaden syns väl eftersom den är vitmålad. Skolan har nu två klassrum, ett lärarrum och ett förråd. Det klassrum som är byggt med bidrag från SSL är helt färdigt medan det andra fortfarande saknar glas i fönstren och dörr. Barnen går i första och andra klass de äldre barnen får fortfarande gå den dryga milen till skolan i Loiborsoit

Läraren Nikodemus undervisar barnen i ett av klassrummen när vi kommer dit. Barnen är ivriga på att svara på frågor och skriver i sina skrivhäften.

Huvudläraren Rickard visar oss runt i området. Lärarbostaden är nu färdigmålad vilket betyder att Nikodemus snart kan flytta dit. Han är nu inneboende hos Rickard nere i Loiborsoit och åker bak på hans motorcykel till skolan i Mbuko. Rickard berättar var de planerar att bygga en fotbollsplan till eleverna. Han aviserar också om att de behöver fler klassrum så att barnen kan få hela sin grundskoleundervisning i Mbuko

Barnen serveras lunch och även vi får varsin mugg med god majsvälling

Därefter får de en kort rast innan ett nytt lektionspass tar vid och vi cyklar tillbaka till Loiborsoit.

Inga-Britt Fors

.