VICOBA = by samhällets bank

 Vänortsföreningen har under 2011 bekostat ett seminarium för 8 personer från  Mbuko och Loiborsoit. Kursens innehåll var hur man kan skaffa-spara kapital, förvara kapital på ett säkert sätt och hur kapital kan användas dels i privat regi och dels i kollektiv regi. Under senare delen av 2011 bildades kooperativ i Loiborsoit och Mbuko under namn VICOBA (Village Community Bank)

När vi kom till Loiborsoit slutet av oktober fick vi veta att båda VICOBA grupperna hade inplanerade stormöten under kommande vecka. Vi bokade in dagarna för detta var något vi ville vara med på.

 Rapport från stormötet i Mbuko den 28 oktober

Gruppen startade för 3 månader sedan och har 31 medlemmar, varav en ordförande, en sekreterare och två revisorer. Idag var det bara 16 närvarande beroende på torkan som gör att många är sjuka eller långt borta för att hitta vatten till djuren. Mötet som hålls en gång i månaden är viktigt därför bör alla närvara. Kommer man inte i tid får man böta 1000 Tsh vilket en man gjorde och han fick böta. Om man pratar eller avbryter ordförande får man böta 1000Tsh. Kassaskrinet med tre lås öppnas av de tre personer som har varsin nyckel och i skrinet finns bl.a kassaböcker som delas ut till medlemmarna. Man samlar ihop 2500Tsh/vecka det blir 10.000Tsh/månad och det var den summan som alla betalde. Några betalade också för andra som inte var närvarande. Mötet hålls i demokratisk anda och alla måste vara överens om besluten. Livet är svårt här nere och därför kan man inte ha möten så ofta. När alla har betalat sina 10.000Tsh, plus en mindre summa till en hjälpkassa och om någon blir sjuk  eller behöver extra stöd, räknar revisorerna pengarna i kassaskrinet och man bestämmer vem som behöver låna och hur pengarna skall fördelas. Lånet ska betalas tillbaka efter två månader och räntan 5 % gör att pengarna växer i banken. Idag var det fyra medlemmar som lånade 100.000Tsh vardera. Hjälpkassan innehöll 16.000Tsh.  (10.000 Tsh är c:a 40 svenska kr.)

 1 Sion marko och den endra kvinnan som gått utbildningen Tryck på bilden

 

Rapport från stormötet i Loiborsoit den 5 november

Gruppen har varit verksam i två månader och har närmare 40 medlemmar Mötet hölls på gården hemma hos Julieth Ndorrop som är ledare för gruppen i Loiborsoit. Man hade hämtat en bänk och några stolar från närliggande kyrka annars satt man på trappan och på marken under trädet. Anna lärare på skolan öppnade mötet genom att be en bön och även här fick medlemmarna sitt häfte där lån och betalning antecknades. Mötet började med en allmän frågestund för att alla skulle få möjlighet att få fråga och få svar. Julieth betalade tillbaka ett lån på 100.000Tsh plus 2000Tsh till hjälpkassan  Några andra betalade också tillbaka sina lån och de flesta betalade sina 10.000Tsh och även här betalade man för andra som inte var närvarande. Mötet beslöt att till nästa möte ska alla betala det de är skyldiga. Sju medlemmar ville låna pengar fem lånade 100.000Tsh vardera och två lånade 50.000Tsh vardera. Räntan 5% är en normal ränta lånar man på bara en vecka får man betala 10%. Pengarna man lånar används bl.a. till att köpa getter eller om man tillfälligt behöver pengar för att lösa sociala och ekonomiska problem och för att få ett bättre liv. Mötet avslutades med glatt samspråk och alla bjöds på dricka. Vi fick ta emot gåvor en massaj filt och två fina massaj skynken av bomull.

Anna lärare på skoanTryck på bilden

 Inga-Britt och Kjell Fors