12. De flesta barnen dricker ur muggar Trädet blir bra som skåp till griffeltavlor11.Nu har förskolan förvndlats till matsal åt alla barn.10. Tre nöjda baarn i bakgrunden kommer en flick som har varit på den fina toaletten som SSL har betalt.9. Vällingen räcker till alla barn och det är Esteroch Thomas som har kokat den8. Elisabeth läser en liten flickas bokstäver.
7.även pojken visar vad han skrivit6.Elisabeth rättar bokstäverna ser ut som hon behöver en ny krita5 till sina fina griffeltavlor4. Barnen tittar nyfiket på vad de får för gåvor av oss. de får några små bollar och askar med kritor.3. Nu ärdet en pojke som läser. Kjell och rektorn och lärarna lyssnar på honom.
2. även en liten flicka kan läsa adc--1. En flicka pekar och läser från tavlan de fick förra året