Mångkulturell vänortsträff

SSL:s vänortsträff genomfördes med stort gensvar  den 30 januari 2013. Deltagande/medverkande visade en stor bredd i intresset för kommunens vänort i Tanzania –Simanjiro.

Mötet, som hölls i Eldsundsgården Strängnäs, inleddes med en gemensam måltid, som bestod av god soppa, bröd, ost, dryck och kaffe med kaka. Ett lotteri  till förmån för SSL:s verksamhet genomfördes också. Vid borden fördes gemytliga och givande samtal mellan människor, som inte träffas så ofta.

Sedan gavs ett antal glimtar från olika besök och projekt i vänorten – byarna Emboreet, Loiborsoit, Mbuko och Nyorrit samt något från Arushaområdet.

  1. Rebecka och Benjamin Nyman berättade om sitt deltagande i Radio- och videoproduktion vid ”Habari Maalum”. Ett exempel inspelning av ungdomar, som sjöng och dansade  visades.
  2. Helena Edvinsson och Tor Ahlmark berättade om Strängnäs kommuns skolutbytesprojekt med grundskolan i Emboreet. Projektet syftar till kvalitetsförbättring och ökad internationell förståelse mellan skolorna i vänorterna samt till ett ökat elevinflytande i Emboreetskolan. I projektet medverkar förutom Helena och Tor även kommunstyrelsens ordförande Jens Persson, samt tre högstadieflickor från Mariefred, Stallarholmen och Åker. Från Emboreet medverkar lika många (skolflickor, skolpersonal och bypolitiker). De sistnämnda har redan besökt Strängnäs kommun och den svenska delegationen reser till Tanzania i mars 2013.
  3. Anders Almqvist berättade om ett privat initiativ, som han tillsammans med sin fru Ingela bygger upp successivt i Tanzania, där även vänorten är berörd via några byar i Simanjiro. Det går ut på att kvinnor i Tanzania ska få en utbildning i hantverk, som de sedan kan avyttra och på så sätt försörja sig själva och sina barn. De alster (mest textil), som tillverkas, säljs, till att börja med, mest i Sverige och Anders hade en del av detta till försäljning under kvällen.
  4. Christer Ericsson gjorde en summering av Strängnäsbygdens Pingstkyrkas internationella arbete, varav en del berör kommunens vänort. Byn Loiborsoit ingår i detta arbete alltsedan Barbro och Lars Blohm samt Kerstin och Torsten Linde byggde upp ett arbete bland massajerna där på 1970-talet.
  5. SSL-medlemmen, Anne-Sofie Öhlander har nyligen besökt Tanzania och vänorten för första gången. Hon gav en bild av sina första intryck där och förmedlade sina spontana reaktioner, som delvis hade varit omtumlande.
  6. Inga-Britt och Kjell Fors, som besökt vänorten många gånger, informerade med hjälp av bilder. Deras rapport handlade, till stor del, om de skolbyggnadsprojekt, som  SSL stöder i ”utbyarna” Mbuko och Nyorrit. De förmedlade också pengar till Mariefredsskolans och Gripsholmsskolans vänskolor i dessa byar och kunde berätta om, hur skolorna tänker använda pengarna till att utveckla skolorna praktiskt och kvalitetsmässigt.

 

Vänortträffen blev lyckad !  Zulaeima Karlsson och Sven Gustavsson, som arrangerat denna har all heder av evenemanget . För att klara av köksbestyren hade de en stab av tjänstvilliga till sin hjälp.                                                                                                                                                          

Tack för allt detta!  Ulf Haake

 IMG_3382_redigerad-1

IMG_3393_redigerad-1

Rebecka och Benjamin Nyman

IMG_3404_redigerad-1

Anne-Sofie Öhlander

IMG_3408_redigerad-1

Kjell och Inga-Britt Fors